Daty spotkań

Walne Zgromadzenie - 2018

25.03.2018 - Walne Zgromadzenie Członków OSPR Kennel Club - restauracja "Czarny Staw" 95-070 Nowy Adamów 3 godz.10:00
Prosimy o przesyłanie na email: spotkanie@kennelclub.pl  informacji o obecności do dnia 16.03.2018

Walne Zgromadzenie - 2017

26.03.2017 - Walne Zgromadzenie Członków OSPR Kennel Club

Walne Zgromadzenie - 2016

26.03.2016 - Walne Zgromadzenie Członków OSPR Kennel Club