Porozmawiaj z nami
Kennel Club

PIT-6 do 20 stycznia

« wróć

Hodowcy psów rasowych rozliczają się zazwyczaj jako podatnicy osiągający dochód z działu specjalnego produkcji rolnej. Wypełniony druk PIT-6 należy dostarczyć do właściwego Urzędu Skarbowego do 20 stycznia 2021 roku.

 

Należy pamiętać o tym by nie przekroczyć tego terminu, ponieważ Urząd może wyciągnąć konsekwencje. PIT można dostarczyć do skarbówki osobiście, wysłać pocztą lub tak jak inne zeznania podatkowe przez system internetowy.