Kennel Club - Porządek Obrad - 26 września 2021
Porozmawiaj z nami
Kennel Club

Porządek Obrad - 26 września 2021

« wróć
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków OSPR Kennel Club zaplanowanego na niedzielę 26 września 2021 r.
1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
3) Przyjęcie porządku obrad
4) Przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 i udzielenie zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków
5) Przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku
6) Przyjęcie zmian treści statutu
7) Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące Portalu Ogłoszeniowego i inwestycji w infrastrukturę edukacyjno-szkoleniową.
8) Wolne Wnioski
9) Zamknięcie Zebrania