Kennel Club - Szkolenie
Porozmawiaj z nami
Kennel Club

Szkolenie

« wróć

Dobrostan zwierząt domowych i hodowlanych nadchodzące zmiany w przepisach ustawy o ochronie zwierząt.

Dobrostan zwierząt – definicje i przepisy dotyczące dobrostanu

 • Uznane definicje dobrostanu
 • Warunki utrzymania zwierząt
 • Opieka weterynaryjna
 • Przykłady rażących zaniedbań w hodowlach
 • Przykłady dobrych dobrostanowo hodowli

Zapisy dotyczące znęcania się nad zwierzętami – katalog czynów zabronionych – w kontekście naruszenia warunków dobrostanowych

 • przestępstwa – art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt – odniesienie do wymagań dobrostanowych
 • wykroczenia – art. 9 i 10 ustawy o ochronie zwierząt

Procedura administracyjna i karna – odbiór zwierząt w trybie art.7 w przypadkach braku zachowania dobrostanu

 • Odbiór zwierząt w trybie art. 7.1 i 7.3 Ustawy o ochronie zwierząt i zasady prawidłowego odbioru przy poszanowaniu praw właścicieli i aktualnych przepisów
 • Rola organów ścigania i administracyjnych oraz właścicieli zwierząt w przypadku interwencji
 • Dobre praktyki przy interwencjach i przykłady

Aktualne przepisy karne

Produkcja zwierząt rasopodobnych jako źródło bezdomności i szara strefa ekonomiczna

 • Dane o skali handlu zwierzętami rasopodobnymi w internecie
 • Wprowadzanie nabywców w błąd przy zakupie zwierzęcia w typie rasy – rozmnażanie hybryd
 • Brak odpowiedzialności sprzedających za stan sprzedawanych zwierząt

Planowane kolejne zmiany prawa dotyczącego ochrony zwierząt

 • Wprowadzenie nadzoru nad ponadmiarowym rozmnażaniem zwierząt w typie rasy
 • Wprowadzenie zakazu sprzedaży zwierząt z pseudohodowli
 • Uregulowanie i opodatkowanie obrotu zwierzętami hodowlanymi
 • Utworzenie państwowego rejestru wszystkich hodowców zwierząt domowych
 • Obowiązkowe chipowanie
 • Przepisy dobrostanowe – dodatkowe uregulowania

Szkolenie - wykład i prezentacja multimedialna - przewidziane jest na 5-6 godzin w zależności od aktywności uczestników.
Przeznaczone jest dla hodowców psów rasowych zarejestrowanych w OSPR Kennel Club.
Jego celem jest wskazanie, jak należy prowadzić hodowle, by nie narazić się na naruszenie przepisów Ustawy o ochronie zwierząt, informacja o wymogach dobrostanowych w hodowlach i przedstawienie kierunku w jakim zmierzać będą zmiany prawa w zakresie utrzymania zwierząt.

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa i materiał szkoleniowy na życzenie w formie dokumentu PDF. 

Koszt szkolenia : 180 PLN (wynajem sali + catering) 

Informację o chęci udziału w szkoleniu prosimy przesyłać na maila: biuro@kennelclub.pl.
Szkolenie tylko dla hodowców Kennel Club. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 kwietnia (piątek). Ilość miejsc jest ograniczona.