Kennel Club - Walne Zgromadzenie Członków 2021
Porozmawiaj z nami
Kennel Club

Walne Zgromadzenie Członków 2021

« wróć

Walne Zgromadzenie Członków OSPR Kennel Club zebrało się 26 września 2021 roku, po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19. W Sali Różanej kompleksu Czarny Staw w Nowym Adamowie członkowie KC udzielili Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium i przyjęli sprawozdania finansowe za rok 2019 i 2020. Zgromadzeni członkowie zapoznali się również z planami Klubu na następne lata. Najbardziej ożywiona dyskusja dotyczyła planów inwestycyjnych KC. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały dotyczące zmian w statucie, a także inwestycji w bazę edukacyjno – szkoleniową i uchwałę dotyczącą Portalu Ogłoszeniowego. Gościem Walnego Zgromadzenia była Janet Duke, międzynarodowy sędzia kynologiczny z Irlandii.

Załączamy protokół z Walnego Zebrania Członków OSPR Kennel Club z 26 września 2021 roku.