Informacja o dostawie (dla konsumentów) - Kennel Club
Porozmawiaj z nami
Kennel Club

Informacja o dostawie (dla konsumentów)

  1. Wysokość opłaty za transport podana jest w trakcie dokonywania zamówienia i naliczana jest w Serwisie w sposób automatyczny.
  2. Transport realizowany jest wyłącznie na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej
   za pośrednictwem przedsiębiorcy specjalizującego się w usługach transportowych (przewoźnika).
  3. Możliwe jest osobiste odebranie zamówionego towaru w miejscach wskazanych na stronie Serwisu.
  4. Czas dostawy jest szacowany na podstawie dostępności danego towaru. Kennel Club realizuje zamówienie na terenie Polski  w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od skutecznego złożenia zamówienia (z tym wyjątkiem, że w przypadku płatności za pomocą przelewu na rachunek bankowy Kennel Club, zamówienie realizowane jest w ciągu 14 dni roboczych od uznania rachunku bankowego Kennel Club odpowiednią kwotą).
  5. Transport towarów nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub lokalu. Odbiorca zobowiązany jest tę czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
  6. Odbiór przesyłki Odbiorca potwierdza podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera.
  7. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki w momencie dokonywania odbioru przesyłki. Jeżeli to możliwe, prosimy także o sprawdzenie zawartości przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń oraz zgodności ilości towarów z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki prosimy opisać w protokole
   lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Sprawdzenie stanu przesyłki i spisanie protokołu pomoże ustalić ewentualną odpowiedzialność przewoźnika za stan przesyłki (choć nie jest warunkiem złożenia reklamacji).
  8. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, prosimy niezwłocznie, najlepiej nie później, niż w ciągu 3 dni od przyjęcia przesyłki zgłosić reklamację.
  9. Kennel Club rozpatrując reklamację dotyczącą ubytków lub uszkodzeń w transporcie prosi Użytkownika o załączenie zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć reklamację. Współpraca Użytkownika z Kennel Club w kwestii zgłaszania i rozpatrywania reklamacji może pomóc w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenia towaru. Przesłanie zdjęć uszkodzonego towaru i innych informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji.