Przetwarzanie danych osobowych (RODO) - Kennel Club
Porozmawiaj z nami
Kennel Club

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Remigiusz Czech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą pod firmą „Kennel Club Remigiusz Czech”, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, NIP: 947-14-73-487, Regon: 71681305, e-mail: portal@kennelclub.pl, telefon: +48 881 53 66 36  zwany dalej Administratorem.

 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie, wykonywania usług oferowanych przez Serwis, w tym w szczególności usługi utrzymywania Konta w Serwisie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu, w celu przeprowadzania postępowania reklamacyjnego.

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dalej RODO).

 

Dane osobowe przechowywane są w tych celach przez okres wykonywania umowy (czyli przede wszystkim przez okres utrzymywania w Serwisie Państwa Konta), a także wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy - maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera, dane osobowe przechowywane są w tym celu do czasu odwołania tej zgody.

 

Powyższe dane mogą być wykorzystane również w celach marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów lub usług skierowanym do kręgu osób stanowiących Klientów Administratora.

 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie, ul. Platanowa 25, 95-070 Ciężków, nr KRS: 0000411920 , w celach weryfikacji Konta a Stowarzyszeniu Psa Rasowego KENNEL CLUB, z siedzibą w Ciężkowie także w celach marketingowych.

- przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu wykonania transportu zamówionego towaru,

- podmiotowi świadczącemu usługę płatności elektronicznych (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 162), w celu wykonania usługi płatności elektronicznych a także w celu reklamacji płatności wykonanych z wykorzystaniem usługi,

- podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoja działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji

 

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a także prawo żądania ich usunięcia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, macie Państwo także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

Przysługuje Państwu prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla zarejestrowania się w Serwisie lub złożenia zamówienia.

 

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Zasadach zachowania prywatności.